Scandinavian Airlines System
ROUTEMAP


SAS
(Stockholm 1948)
  sas
(Köbenhavn 1948)
sas
(Köbenhavn 1949)
sas
April 3:rd 1949
sas
Issued May 22, 1949
sas
Issued July 3, 1949
sas
Issued November 15, 1949
sas
Issued January 15, 1950
sas
Valid April 16th - May 31st, 1950
sas
Valid from June 1st, 1950
 
sas
Effective April 15th, 1951
sas
Effective July 1st, 1951
sas
Effective October 21st, 1951
sas
Effective November 15th, 1951
sas
Effective February 15th, 1952
sas
Effective April 20th, 1952
sas
Effective July 1st, 1952
 

sas
Europe
sas
North Atlantic
sas
South America
sas
Africa
sas
Polar System
sas
Near and Far East

sas
- front
sas
- reverse

sas
North America
(976058)
sas
South America and Africa
(976061)
sas
Trans-Siberian -Asian Express
(976062)
sas
Far East
(976063)

sas
Middle East
(976060)
(976061) sas
South America
(976062)
(976063) sas
Africa
(976064)  
sas
North America And Polar
(976065)  
sas
North Atlantic And Polar
(SDSTO 907)
sas
North Pole
(STOSV 1442)
 

sas
Africa
(983003)
sas
Far East
(983004)