Fra åpningen av Oslo Lufthavn, Fornebu 1.juni 1939 - kort utgitt av Harstad's Forlag.
Alle kort fra oarnestadcollection. (0) er ikke i samlingen. Image hentet fra internett.

From the opening of Oslo Lufthavn, Fornebu, - cards issued by Harstad's Forlag.
All cards from oarnestadcollection. (0) is not in the collection. Image taken from internet.
8601 #8601
KLM DC-2
8602 #8602
KLM DC-2
8603 #8603(0)
DDL FW200 Condor
8604 #8604
KLM DC-2
PH-AKI 'Kievit'
8605 #8605
DDL FW200 Condor
OY-DAM 'Dania'
8607 #8607(0)
Lufthansa FW200 Condor
D-AMHC 'Nordmark'
8612 #8612(0)
KLM DC-2
PH-AKH 'Haan'
8614 #8614
KLM DC-2
DNL Caproni Ca 310
LN-DAK 'Brevduen'
8617 #8617
KLM DC-2
PH-AKH 'Haan'
8619 #8619
KLM DC-2
PH-AKH 'Haan'
Wessels Flyveselskap Fairchild 24C8-E
LN-EAF
DNL Caproni Ca 310
LN-DAK 'Brevduen'
Wessels Flyveselskap Taylor J-2 Cub
LN-FAD
Fieseler Storch
D-IUGR
Lufthansa FW200 Condor
D-AMHC 'Nordmark'
/ oarnestad©ollection / 2024 /